Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over subsidies
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen
archief met nieuwsberichten


PSI 300/500 en Stecagrid 300/500-omvormer

Korte beschrijving

De PSI serie van Philips is medio 2003 op de markt verschenen. Het ontwerp is een zogenaamde stringinverter, dat wil zeggen dat men een aantal zonnestroompanelen in serie aan één PSI omvormer hangt. Het getal 300 of 500 staat voor het afgegeven maximale vermogen: 300 respectievelijk 500 watt.

Door veel leveranciers wordt de PSI gezien als een ideale omvormer: goed te combineren met allerlei zonnestroompanelen, goed en robuust ontworpen en snel en eenvoudig te monteren. Er is een uitleesmogelijkheid (optioneel en vrij prijzig) via een zend-ontvangsysteem met de ontvangstunit en display in de huiskamer. Men kan de productie van een Philips omvormer (net als andere omvormers) gemakkelijk meten door een opbrengstmeter te plaatsen tussen de omvormer en het stopkontakt. De Philips omvormers zijn in 2003 heel wat keren toegepast in door installateurs geplaatste systemen.

Het ontwerp van de PSI is door Philips na enkele jaren verkocht aan de Beierse firma Steca. De twee modellen zijn sindsdien onder de naam Stecagrid 300 en 500 te koop.


4 mei 2005

Philips doet geheimzinnig
Beste secretaris,

Ter informatie het volgende. Vorige week donderdag kreeg ik plotseling een telefoontje van Philips Lighting met het verzoek of een medewerker de omvormers Philips PSI-300 om mocht komen ruilen. Vreemd! Dat was toch al in december 2004 gebeurd? "Klopt", zei de woordvoerster, "maar Philips wil de omvormers voorzien van de laatste technische voorzieningen."

De volgende dag al staat er een monteur op de stoep. Hij sluit de apparatuur aan. De omruiling had iets met levensduur te maken. Verdere uitleg kon hij niet geven. Bewijs van omruilen was dit keer niet nodig. Omdat ik deze omruilactie een beetje vreemd vond, besloot ik Philips per brief om opheldering te vragen. Op 4 mei belde een woordvoerder van Philips Lighting terug met de volgende uitleg:

"Bij een deel van de omvormers die in december 2004 zijn vervangen, is één component gebruikt dat - naar achteraf is gebleken - niet de volledige levensduur van de omvormer mee zou kunnen gaan. Het betreft een beperkt aantal omvormers dat begin december 2004 is geproduceerd. Omdat de barcode van deze omvormers bij ons bekend is, hebben we besloten deze exemplaren meteen te vervangen door een omvormer met nieuwere componenten", aldus de woordvoerder. Omruilen van de omvormers is niet persé noodzakelijk: "Indien gebruikers daar nu niet op in wensen te gaan, vergoeden we de reparatiekosten eventueel ook later nog wanneer de omvormer defect mocht raken."

Waarom ditmaal geen bewijs van omruilen? "Een bewijs van omruilen was dit keer niet nodig, omdat de serienummers van de omvormers en de namen van de gebruikers na de vorige omruilactie bij ons bekend zijn", aldus de woordvoerder.

Was er ditmaal ook sprake van een veiligheidsrisico? "Nee, er is absoluuut geen veiligheidsprobleem in het geding", zegt de woordvoerder van Philips Lighting.
(naam en adres van de inzender bekend bij de redactie)


15 december 2004

Vervanging omvormers

Philips begint met de aflevering van vervangende omvormers voor de PSI300 en PSI 500 series. Ook al heeft het lang geduurd: pluim voor Philips!


28 november 2004

E-mail van een verontrust lid
(naam bekend bij de redactie)
Ik heb deze week contact gehad met Philips Lighting over de vervanging van mijn omvormer. Dit omdat men beloofde in het najaar te starten met de vervanging. Men zei me dat bepaalde klanten op 17 november bericht hadden gehad dat ze in de postcode regio 5000 - 6000 zouden beginnen met vervangen. Wanneer mijn regio (2000) aan de beurt zou komen wist men niet.
Gaat wel allemaal lang duren, al sinds medio juni zonder zonnestroom!!
Hebben jullie hierover meer klachten gehad.??

17 juni 2004

Philips kondigt aan dat ze sommige PSI300 en PSI 500 omvormers kosteloos gaan omwisselen voor een nieuw en deugdelijker exemplaar

Philips Lighting heeft op 15 juni jl. alle eigenaren van PSI300 en PSI500 omvormers een brief gestuurd waarin men de problemen uitlegt en aangeeft wat Philips er aan denkt te gaan doen.

  • Zoek het serienummer van uw Philips omvormer op. Het gaat om de volgende series:
9137 001 568
9137 001 672
9137 001 770
9137 001 824
9137 001 825
9137 007 008
9137 007 009
Brief van Philips Lighting:
klik voor PDF-versie

brief van Philips
  • Hebt u een omvormer met zo'n nummer: trek de stekker uit het stopkontakt, vul de antwoordbrief van de brief van Philips in en stuur deze terug naar Philips (maak wel een fotokopie!).
  • Philips vergoedt de door u gemiste zonnestroom met een meer dan redelijk bedrag. U krijgt zo snel mogelijk een nieuwe omvormer van hetzelfde type.

De marketing manager van Philips Lighting gaf als commentaar bij onze navraag dat er in de bovengenoemde series een component te zwak zou zijn zodat onder bepaalde omstandigheden bij bepaalde combinaties met panelen de PSI500 omvormer inwendig kan ploffen. Dit levert volgens Philips geen direct gevaar op. U hoort een akelige klap, de stop gaat er uit, en het is finito met de omvormer, dat zou alles zijn. Omdat men het niet leuk vindt dat hun producten spontaan de geest geven, en omdat men correct tegen de consument wil handelen, worden alle omvormers waarin de gewraakte component voorkomt, gratis en preventief vervangen.


31 maart 2004

Bezitters van Philips PSI500 omvormers opgelet !

Binnen een tijdsbestek van 3 maanden na installatie begaf bij sommige systemen de Philips PS500 omvormer het. Dit kon zijn een plof en de stoppen er uit, of erger, brandlucht, smeulen of zelfs brand. Bij Philips Lighting zegt men dat het om incidenten ging waarbij een condensator in de omvormer het begaf of had begeven. De eigenaren zijn via hun leverancier voorzien van een nieuwe omvormer. Philips heeft na de incidenten in alle nieuwe omvormers een betere condensator gemonteerd. Zie pagina omvormers.
Hebt u problemen met omvormers en u bent lid van de ZPV, laat het ons weten; stuur een e-mailtje naar de ZPV-secretaris.


29 maart 2004

Philips PSI500 omvormers blijven stuk gaan

Zojuist binnengekomen het volgende bericht:
"Een uur geleden is bij mij ook een omvormer verongelukt van het type Philips 500. Dit was de enige omvormer in de serie die een afwijkend nummer had ten aanzien van de andere omvormers die ik van Philips heb. In het totaal had ik er zes. Ik heb het defect direct bij Philips gemeld en ben in afwachting van een snelle schade herstelling. Na het artikel gelezen te hebben op uw website heb ik direct de overige omvormers gecontroleerd en ik rook eerlijk gezegd toen al onraad, ik heb zelfs een brandmelder in de nabijheid van de omvormers geplaatst maar deze is door de snelle uitschakeling van de aardlek schakeling van de communicatie unit en de gehele installatie in de meterkast dus niet in actie gekomen. Gelukkig gebeurde het in een vroeg stadium en niet gedurende een zon overgoten vakantiedag terwijl je zelf langere tijd niet thuis bent. Ik had graag de serie nummers geweten van de andere omvormers die het begeven hebben.
Met vriendelijke groet . . . "
(naam inzender bekend bij de redactie)

24 maart 2004

Bericht van de fabrikant, Philips Lighting in Eindhoven
"Het is Philips Lighting bekend dat er een condensator is doorgebrand bij enkele PS500-omvormers. Klanten kunnen dit melden bij hun installateur. De installateurs hebben een telefoonnummer, waar een vervangende omvormer kan worden aangevraagd. Dit wordt altijd conform de garantievoorwaarden afgehandeld door Philips Lighting zelf. De installateur heeft hier verder geen omkijken naar. Er is slechts sprake van een mechanische fout, bij énkele omvormers. Het betreft absoluut geen structurele, en dus geen softwarematige, fout. Terughalen van omvormers of het op de hoogte stellen van consumenten is daarom niet zinvol en dus niet aan de orde. Bovendien is de veiligheid niet in gevaar, er is geen sprake van kortsluiting en kan er geen brand optreden. Mogelijk dat er bij het doorbranden van de condensator een 'plof' gehoord wordt. Naar de mening van Philips Lighting betreft het een fout die slechts bij enkele omvormers optreedt, dan wel is opgetreden. Bij alle nieuw uitgeleverde omvormers kan het euvel sinds een aantal weken hoe dan ook niet meer voorkomen en Philips Lighting staat garant voor een nette afhandeling".

Commentaar van de ZPV: Het is o.i. niet meer dan billijk dat Philips kapotte omvormers 'op garantie' kosteloos vervangt. Dat is de fabrikant namelijk wettelijk verplicht. Dat het op de hoogte stellen van consumenten niet nodig is en dus niet aan de orde zou zijn, vinden wij heel erg twijfelachtig en eerder gericht op het belang van de fabrikant dan op dat van de consument. Wij houden niet van excuses achteraf.


22 maart 2004

Nog iemand met een geplofte Philips omvormer

Ook mijn Philips omvormer heeft het na 3 weken begeven. Ook kortsluiting veroorzaakt. Diepvries e.d. lagen er uit. Op dat moment was ik bij mijn leverancier [....] nog de eerste met dit probleem. Blij dat ik met de andere ingezonden berichten dus zeker weet dat het niet aan mijzelf lag...

(naam inzender bekend bij de redactie)


21 maart 2004

Vragen van de ZPV aan Philips Lighting:

Mijne heren,

Een vrij urgente zaak is het volgende. Onlangs kregen wij bericht van een verontrust lid van onze vereniging dat zijn Philips PS500 omvormer spontaan in brand was gevlogen. Een leverancier meldde ons dat hij al verschillende Philipsomvormers had moeten vervangen omdat ze 'geploft' waren. Philips zou geïnformeerd hebben dat het om een softwarefout ging en dat ze defecte omvormers zouden vervangen.

  • Wat is er aan de hand met Philips omvormers?
  • Wat moeten onze leden doen om te voorkomen dat hun Philips omvormer ploft?
  • Wat moeten wij onze leden adviseren?
Heeft Philips een service voor vervanging dan wel testen van verdachte omvormers?

We hebben alvast een waarschuwend berichtje op onze website geplaatst.
In afwachting van uw antwoord,
vriendelijke groeten,
secretaris ZPV
www.zonnestroomproducenten.nl

19 maart 2004

Commentaar van een installateur:

Wij hebben als bedrijf ± 140 Philips omvormers gemonteerd. Van die 140 stuks zijn er op dit moment 8 uitgevallen met de zelfde problemen als de meneer in het stukje omschrijft: de omvormers geven een knal en de stoppen vliegen eruit.

Philips heeft aan ons laten weten dat het waarschijnlijk een softwareprobleem is. Het is altijd jammer dat we zelf achter de problemen moeten komen terwijl het gewoon bekend is bij de fabrikant.

Philips gaat de defecte omvormers terughalen via de leverancier van het pv-systeem.


15 maart 2004

(oorspronkelijk bericht:)

Beste service desk,

Vandaag heeft mijn zoon een brand voorkomen. De Philips omvormer (PSI 500 solar converter) stond in de brand !!! Het ding heeft net drie maanden staan draaien. Er wordt een MTBF van 20 jaar aangegeven. Hoe kan zo'n ding door de KEMA-keuring komen? Hoezo ISO 9000 ?? Gelukkig was mijn zoon thuis en heeft hij snel de stekker uit het stopcontact getrokken.

Van diverse kanten kreeg ik te horen dat er meer problemen zijn met deze omvormer. Ik verwacht dat Eneco zijn klanten wil beschermen tegen meer ongelukken of tegen kans op brand!!
Verder zal het duidelijk zijn dat ik totaal niet te spreken ben over de voorlichting wat betreft de subsidieafhandeling.

Met vriendelijke groet (naam inzender bekend bij de redactie)
naar boven


doorzoek ZPV-siteZPV op social media

ZPV op Twitter ZPV op Facebook


ZPV-dakenPrijs van ruwe olie